1 2 3 4
สินค้า
แบบลอนมาตรฐาน
    แบบลอนมาตรฐาน

    ลอนมาตรฐาน (Standard Rib)

    v สามารถใช้กับงานผนังและหลังคาได้

    v ติดตั้งง่าย ท้องลอนมี 2 เส้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรง