1 2 3 4
สินค้า
แบบลอนสเปน
    แบบลอนสเปน

    ลอนสเปน (Span Rib)

    รูปลอนโค้งมล มีความนุ่มนวล ออกแบบให้เหมือนกับกระเบื้องหลังคา

    มีความกว่างแผ่น 750 มม. มี 5 สันลอน ความสูงลอน 36 มม.