1 2 3 4
สินค้า
ลูกหมุนระบายอากาศ
    ลูกหมุนระบายอากาศ

    vลูกหมุนระบายอากาศ (Roof Ventilator)

    ลูกหมุนระบายอากาศมีประโยชน์ในการเป็นตัวช่วยระบายอากาศ โดยดูดอากาศ ในตัวบ้านออกทำให้มีอากาศใหม่ไหลเวียนเข้ามาแทนที่ ซึ่งจะช่วย ลดกลิ่นอับ และความชื้น นอกจากนี้ลูกหมุนยังมีส่วนช่วยระบายความร้อนโดยลูกหมุนระบายอากาศ จะไล่อากาศร้อนที่ลอยอยู่ในระดับสูง ภายในตัวบ้าน ให้ออกไปนอกตัวบ้านทำให้ไม่เกิดความร้อน สะสมใต้หลังคา ทำให้ลดการเกิดสภาวะร้อนอบอ้าว